Pozor! Změna!

Deadline pro přihlášení na stáž se posouvá. Nový deadline je 31/03/2019.

Máte-li zájem vycestovat na absolventskou stáž vyplňte prosím přihlášku na našich webových stránkách.

Přihláška