FAQ

Co je absolventská Erasmus + stáž?

Absolventská Erasmus + pracovní stáž je období odborné přípravy, kterou stážista absolvuje v přijímající organizaci (například ve firmě) v zahraniční zemi zapojené do programu Erasmus +  už jako absolvent, maximálně do 12 měsíců od státnic.

Jak je stáž financována?

Absolventská stáž je finančně podporována ze zdrojů EU stejně, jako stáž absolvovaná během studia.

Jak se stanu absolventem?

Absolventem se stáváte úspěšným ukončením studia a to provedením státní závěrečné zkoušky.

Vzniká mi stáží pracovně právní vztah?

Erasmus + absolventská stáž není zaměstnání, stážistovi nevzniká pracovně-právní vztah k jeho přijímající organizaci.

Kdo se může zapojit do programu absolventských stáží?

Na stáž se mohou v roce 2023 přihlásit studenti posledních ročníků bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně denního i kombinovaného studia, kteří úspěšně složí v roce 2023 státní závěrečnou zkoušku.

Do jakých zemí je možné vycestovat?

Stáž můžete absolvovat v zemích zapojených do programu Erasmus +  (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko + Turecko, Severní Makedonie a země EHP – Island, Norsko, Lichtenštejnsko)

Jaká je výška finančního příspěvku?

Výše finanční podpory pro Erasmus +  absolventská stáž, se liší v závislosti od hostitelských zemí. Seznam zemí je rozdělen do 2 skupin se stanovenou fixní sazbou finančního příspěvku na měsíc:

  • Skupina 1:

Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko

Výše finanční podpory na měsíc:  750 €

  • Skupina 2:

Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko

Výše finanční podpory na měsíc:  630 €

Na jak dlouhé období je možné získat finanční příspěvek?

V rámci absolventské zahraniční stáže od nás získáte finanční příspěvek ze zdrojů EU z programu Erasmus + na minimálně 2 a maximálně 3 měsíce.

Podléhá příspěvek daňové povinnosti?

Finanční příspěvek nepodléhá daňové povinnosti. Jsou to peníze, které Vám pomohou pokrýt náklady na cestu, ubytování, stravu a ostatní, během Vaší stáže.

Bude samotný příspěvek dostačující?

Výše finančního příspěvku Vám v některých zemích může postačit, ale v zemích s vyššími životními náklady počítejte i s vlastními zdroji.

Kdy a jakým způsobem mi bude vyplacen finanční příspěvek?

Finanční příspěvek Vám vyplatíme po podpisu smlouvy o stáži na Váš bankovní účet ve dvou fázích:
90% – na začátku stáže, po splnění administrativních záležitostí a jazykového testu
10% – po oficiálním ukončení stáže, předání všech potřebných dokumentů a splnění výstupního jazykového testu.

V jaké organizací mohu absolvovat stáž?

Přijímající organizací pro Vaši stáž může být jakákoliv soukromá firma nebo státní podnik, nezisková organizace, ministerstvo, ambasáda, výzkumný ústav, OSVČ, atd…

Existují organizace, kde nemohu stáž absolvovat?

Jedinou výjimkou jsou organizace, které jsou přímo řízené EU, jako např. Evropský parlament, Evropská komise, Národní Agentury, Národní banky. Tyto instituce nejsou způsobilé hostovat Vás jako Erasmus +  stážisty, jelikož mají vlastní programy pro stážisty.

Musí být stáž v oboru, který studuji?

Při hledání přijímající organizace je třeba věnovat velkou pozornost samotné pracovní náplni stáže, jelikož ta musí být relevantní k Vašemu oboru a stupni ukončeného studia.

Jaká je možná délka stáže?

Minimální délka stáže jsou dva měsíce (t.j. 60 kalendářních dní nepřetržitě v jedné organizaci).

Maximální délka stáže je 12 měsíců podle pravidla * dole. Finanční prostředky Vám můžeme poskytnout na dobu 3 měsíce, zbývající měsíce absolvujete s takzvaným nulovým grantem.

* Podle pravidel Erasmus +  je možné absolvovat v rámci jednoho akademického stupně studia        (Bc., Mgr./Ing., PhD) spolu maximálně 12 měsíců Erasmus + stáže a studia.

(To znamená, že pokud jste například v pátém ročníku Ing. studia a už jste absolvovali Erasmus + studium nebo stáž v Ing. stupni studia v délce např. 5 měsíců, k dispozici máte ještě 7 měsíců, jelikož již absolvované měsíce Vám byly odečteny od maximálního možného počtu měsíců, tj. 12).

Kdy může absolventská stáž začít?

Vaše stáž může začít nejdříve po vašem úspěšném absolvování státnic, kdy se stáváte absolventem. Stáž musí být absolvována nejpozději do 12 měsíců po státnicích (do 12 měsíců od Vašich státnic musí být Vaše stáž ukončena a administrativně uzavřena).

Mám zájem. Jak se přihlásit?

Na stáž se můžete přihlásit přes naši webovou stránku. Přihlášky naleznete v sekci vaší univerzity. 

Jaké budou další kroky?

Po ukončení výběrového řízení na Vaší vysoké škole/univerzitě nám bude zaslán finální seznam studentů nominovaných na absolventskou stáž, které budeme následně kontaktovat ohledně dalšího postupu a začneme s nimi pracovat na organizaci stáže.

Fáze organizace stáže nominovaných studentů:

  • Hledání přijímající organizace pro Vaši stáž (dvěma způsoby):
  • a) přijímající organizaci pro svou stáž si hledáte samostatně – buď ji už máte, ostatním doporučíme vhodný postup, veřejné databáze a dáme Vám užitečné rady jak uspět ve výběru.
  • b) Zároveň Vám poskytneme databázi nabídek stáží v našich partnerských firmách a organizacích a budeme se Vám snažit najít nabídku stáže vyhovující Vašemu profilu a požadavkům.
  • Příprava administrativy a potřebných dokumentů, podpis Účastnické smlouvy.
  • Vycestování na stáž. Jakmile je administrativa kompletní a Účastnická smlouva podepsána, jste oprávněn/a vycestovat na Erasmus+ stáž.

Pamatujte, abyste mohli realizovat absolventskou stáž, musíte se přihlásit podle výše uvedených pokynů ještě během studia (před složením státnic) a na stáž vycestovat až po úspěšně absolvovaných státnicích.