PEUNI Praha/Ostrava

Vítejte studenti a budoucí absolventi Panevropské univerzity!

Vaše Panevropská univerzita v Praze a Ostravě se zapojila do konzorcia WorkSpace Europe se záměrem rozšířit nabídku Erasmus+ stáží i pro své absolventy. To znamená, že Vaše univerzita Vám již umožňuje absolvovat Erasmus+ stáže i po ukončení studia a to prostřednictvím Workspace Europe.

Studenti dálkového studia mohou vyjet na stáž taktéž prostřednictvím Workspace Europe i během studia.

Erasmus+ stáže během studia pro studenty denního studia fungují na PEUNI jako doposud.

Základní informace o stážích přehledně ve třech video-prezentacích.

Aktuálně:

Přihlašování na absolventskou stáž pro absolventy 2024 je otevřeno. Na stáž se přihlásíte prostřednictvím registrace na wse.solidintern.com

Na pracovní stáž během studia můžete vyjet kdykoliv a deadline pro přihlašování není.

Webinář 8.4.2024 11:00 – pokud máte zájem zúčastnit se prosím vyplňte registrační formulář.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Co je absolventská Erasmus+ stáž?

Absolventská Erasmus+ stáž je období odborné přípravy, kterou stážista absolvuje v přijímající organizaci (například ve firmě) v zahraniční zemi zapojené do programu Erasmus+  už jako absolvent (maximálně do 12 měsíců od státnic).

Co je praktická Erasmus+ stáž?

Erasmus + praktická stáž je období odborné přípravy, kterou stážista absolvuje v přijímající organizaci (například ve firmě) v zahraniční zemi zapojené do programu Erasmus+  jako student (maximálně na 12 měsíců) a může ji absolvovat kdykoliv během roku (i během letních prázdnin).

Jak je stáž financována?

Absolventská/praktická stáž je finančně podporována ze zdrojů EU.

Jak se stanu absolventem?

Absolventem se stáváte úspěšným ukončením studia a to provedením státní závěrečné zkoušky.

Vzniká mi stáží pracovně právní vztah?

Erasmus+ absolventská/praktická stáž není zaměstnání, stážistovi nevzniká pracovně-právní vztah k jeho přijímající organizaci.

Kdo se může zapojit do programu Erasmus+ praktických stáží?

Na stáž se mohou v roce 2023 přihlásit všichni řádně zapsaní studenti.

Kdo se může zapojit do programu Erasmus+ absolventských stáží?

Na stáž se mohou v roce 2023 přihlásit studenti končících ročníků bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně denního i kombinovaného studia, kteří úspěšné složí v roce 2023 státní závěrečnou zkoušku.

Do jakých zemí je možné vycestovat?

Stáž můžete absolvovat v zemích zapojených do programu Erasmus +  (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko + Turecko, Severní Makedonie a země EHP – Island, Norsko Lichtenštejnsko)

Jaká je výška finančního příspěvku?

Výše finanční podpory se liší v závislosti od hostitelských zemí. Seznam zemí je rozdělen do 2 skupin se stanovenou fixní sazbou finančního příspěvku na měsíc:

  • Skupina 1:

Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko

Výše finanční podpory na měsíc:  750 €

  • Skupina 2:

Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko

Výše finanční podpory na měsíc:  630 €

Na jak dlouhé období je možné získat finanční příspěvek?

V rámci absolventských/praktických Erasmus+ stáží od nás získáte finanční příspěvek ze zdrojů EU na minimálně 2 a maximálně 3 měsíce.

Podléhá příspěvek daňové povinnosti?

Finanční příspěvek nepodléhá daňové povinnosti. Jsou to peníze, které Vám pomohou pokrýt náklady na cestu, ubytování, stravu a ostatní, během Vaší stáže.

Bude samotný příspěvek dostačující?

Výše finančního příspěvku Vám v některých zemích může postačit, ale v zemích s vyššími životními náklady počítejte i s vlastními zdroji.

V jaké organizací mohu absolvovat stáž?

Přijímající organizací pro Vaši stáž může být jakákoliv soukromá firma nebo státní podnik, nezisková organizace, ministerstvo, ambasáda, výzkumný ústav, OSVČ, atd…

Kdy a jakým způsobem mi bude vyplacen finanční příspěvek?

Finanční příspěvek Vám vyplatíme po podpisu smlouvy o stáži na Váš bankovní účet ve dvou fázích:
90% – na začátku stáže, po splnění administrativních záležitostí a jazykového testu
10% – po oficiálním ukončení stáže, předání všech potřebných dokumentů a splnění výstupního jazykového testu.

Existují organizace, kde nemohu stáž absolvovat?

Jedinou výjimkou jsou organizace, které jsou přímo řízené EU, jako např. Evropský parlament, Evropská komise, Národní Agentury, Národní banky. Tyto instituce nejsou způsobilé hostovat Vás jako Erasmus +  stážisty, jelikož mají vlastní programy pro stážisty.

Musí být stáž v oboru, který studuji?

Při hledání přijímající organizace je třeba věnovat velkou pozornost samotné pracovní náplni stáže, jelikož ta musí být relevantní k Vašemu oboru a stupni ukončeného studia.

Jaká je možná délka stáže?

Minimální délka stáže jsou dva měsíce (t.j. 60 kalendářních dní nepřetržitě v jedné organizaci).            Maximální délka stáže je 12 měsíců podle pravidla * dole. Finanční prostředky Vám můžeme poskytnout na dobu 3 měsíce, zbývající měsíce absolvujete s takzvaným nulovým grantem.

* Podle pravidel Erasmus +  je možné absolvovat v rámci jednoho akademického stupně studia        (Bc., Mgr./Ing., PhD) spolu maximálně 12 měsíců Erasmus + stáže a studia.

(To znamená, že pokud jste například v pátém ročníku Ing. studia a už jste absolvovali Erasmus + studium nebo stáž v Ing. stupni studia v délce např. 5 měsíců, k dispozici máte ještě 7 měsíců, jelikož již absolvované měsíce Vám byly odečteny od maximálního možného počtu měsíců, tj. 12).

Kdy může absolventská/praktická Erasmus+ stáž začít?

Pokud jste student, Vaše stáž může začít kdykoliv. Pokud jste absolventem, Vaše stáž může začít nejdříve po vašem úspěšném absolvování státnic, kdy se stáváte absolventem. Stáž musí  proběhnout nejpozději do 12 měsíců po státnicích (do 12 měsíců od Vašich státnic musí být Vaše stáž ukončena a administrativně uzavřena).

Mám zájem. Jak se přihlásit?

Na stáž se můžete přihlásit přes naši webovou stránku. 

Jaké budou další kroky?

Po Vašem přihlášení Vás budeme kontaktovat ohledně dalšího postupu. Poté co bude jejich sběr ukončen, zašleme seznam přihlášených studentů na Vaší vysokou školu/univerzitu s dotazem na oprávněnost absolventské stáže. Po kladném potvrzení budou následovat tyto kroky.

Fáze organizace stáže nominovaných studentů:

  • Hledání přijímající organizace pro Vaši stáž (dvěma způsoby):
  • a) přijímající organizaci pro svou stáž si hledáte samostatně – buď ji už máte, ostatním doporučíme vhodný postup, veřejné databáze a dáme Vám užitečné rady jak uspět ve výběru.
  • b) Zároveň Vám poskytneme databázi nabídek stáží v našich partnerských firmách a organizacích a budeme se Vám snažit najít nabídku stáže vyhovující Vašemu profilu a požadavkům.
  • Příprava administrativy a potřebných dokumentů, podpis Účastnické smlouvy.
  • Vycestování na stáž. Jakmile je administrativa kompletní a Účastnická smlouva podepsána, jste oprávněn/a vycestovat na Erasmus+ stáž.


Pamatujte, abyste mohli realizovat absolventskou stáž, musíte se přihlásit podle výše uvedených pokynů ještě během studia (před složením státnic) a na stáž vycestovat až po úspěšně absolvovaných státnicích.

Kontakt na WorkSpace Europe:

Jsme vám k dispozici online na: info@workspaceeurope.cz

Telefonicky každý pracovní den od 14:00 do 16:00 na tel.č.: +421948222021
Osobně nás naleznete v našem SK office na adrese Konventná 6, 81103 Bratislava.

Kontaktní osoba Panevropské univerzity je:

Mgr. Jan Skipala
Zástupce vedoucího katedry cizích jazyků
Tel.: +420 595 228 125, E-mail: jan.skipala@peuni.cz