Databáze stáží na WorkSpace Europe – CZ

V současné době usilovně pracujeme na zpřístupnění databáze absolventských Erasmus+ pracovních stáží na našem webu. Doufáme, že se nám databází podaří spustit v nejbližích dnech. Poté už Vám nebude nic bránit se přihlásit na některou z námi nabízených stáží.

Přihláška