Soutěž VŠPP 2019

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Workspace Europe – CZ, z.s. , se sídlem Příkop 843/4, 60200 Brno, IČO: 04742168 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: - jméno a příjmení - e-mail. 2. Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem rozesílání newsletterů či jiných informačních emailů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let. 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět.