Informační seminář o absolventských Erasmus + stažích!

Děkujeme všem účastníkům, kteří se zúčastnili našeho informačního semináře o absolventských Erasmus + stažích, který proběhl 14/11/2018 na Univerzitě Tomáše Bati!

Přihláška